JOSIPOVAC PUNITOVAČKI (TU) - U Josipovcu Punitovačkom, slovačkom selu  punitovačke župe sv. Ladislava, kralja, od 8. do 12. studenoga održana je petodnevna duhovna obnova na temu „Ja sam…..“, koju je predvodio p. Jan Kušnir iz slovačkog grada Nitre, misionar Društva Božje Riječi – Verbita. Duhovna obnova na koju su dolazili i mještani susjednog slovačkog sela Jurjevca Punitovačkog organizirana je u suradnji sa s. Martom Bunovom, vlč. Dominikom Ralbovskym iz Selenče, s. Kristinom Ralbovsky te domaćega župnika Đurice Pardona, a održana je na slovačkom jeziku.

Misno slavlje svakoga dana obnove imalo je svoju temu: „Ja sam svijetlo svijeta“, „Ja sam put“, „Ja sam istina“, „Ja sam život“ i „Ja sam dobar pastir“. Homilije su govorile o Isusovom životu, koji svojim primjerom svima pokazuje put življenja vjere, put ljubavi, međusobnog  uvažavanja, pravičnosti, poštovanja, iskrenosti, put zajedništva i življenja u obitelji, put odlučnosti u slušanju Božje riječi koja vodi k spasenju. Obnova je obogaćena komuniciranjem p. Jana s vjernicima putem molitve, pjesme, razgovora, te klanjanjem. U program su se uključivali i mladi župe, kao i oni najmlađi. „Sve to predstavlja zajedništvo sa Gospodinom, zajedno smo s Gospodinom u molitvi, u svakodnevnom životu, idemo putem koji nam On pokazuje, hranimo se njegovim naukom živeći istinu. On je sa nama, On je u nama, On je svjetlo, On je put, On je istina, On je život, a mi pokazujemo da smo njegovo stado, živa zajednica vjernika“, ponavljao bi p.Jan.

Na misnim slavljima na kojima su p. Janu koncelebrirali vlč. Ralbovsky i župnik Pardon nazočile su sestre sv. Križa iz Đakova i mladež iz Selenče.

„Nema ni sata ni dana u našim životima koji prolaze a da nismo s Gospodinom, On nas pripravlja za Kraljevstvo nebesko o kojemu toliko govorimo, ono je sa nama i u nama i u njega ćemo doći. Božje kraljevstvo je sam Isus. On je dobri pastir koji čuva svoje ovce, brine o njima, vodi ih, pokazuje svome stadu put, napasa ih dobrom hranom. Toliko je Isus volio svoje stado da je za njega i život dao. Mi smo te Božje ovce, mi smo to stado koje On vodi i poslije uskrsnuća, stado koje će Isus dovesti do Kraljevstva nebeskog“, rekao je među ostalim p. Jan, propovijedajući tijekom misnog slavlja zadnjega dana duhovne obnove, u crkvi punoj vjernika svih uzrasta.

Župnik Pardon zahvalio je voditelju obnove za sve što je tih dana učio te „što je svojim riječima zalio stablo naše vjere“. Na kraju misnog slavlja p. Jan zahvalio je domaćinima Matici slovačkoj, članovima ŽEV-a i ŽPV-a te mještanima na gostoljubivosti, s. Marti i župniku na suradnji, a posebno vjernicima u aktivnom učešću na misnim slavljima. Prije odlaska na kratkom druženju domaćini su p. Janu uz riječi zahvale uručili prigodan poklon. Mirko Knežević

divider