RIM (TU) - Na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu 14. i 15. lipnja 2017. dodijeljene su diplome drugoj generaciji studenata Centra za zaštitu maloljetnika (Centre for Child Protection – CCP). Kao prva predstavnica Crkve u Hrvata, navedenu formaciju na engleskom jeziku završila je Marina Šijaković, dipl. theol., vjeroučiteljica iz Đakovačko-osječke nadbiskupije. Vjeroučiteljica Šijaković formaciju je upisala zahvaljujući đakovačko-osječkom nadbiskupu Đuri Hraniću te voditelju Bračnog i obiteljskog savjetovališta u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, dr. Josipu Bošnjakoviću te Renovabisu, instituciji Njemačke biskupske konferencije za pomoć Crkvi u Srednjoj i Istočnoj Europi.

Centar za zaštitu maloljetnika (Centre for Child Protection – CCP) osnovan je 2012. godine, a voditelji su prof. dr. Hans Zollner, predsjednik, prof. dr. Karlijn Demasure te dr. Katharina A. Fuchs. Od veljače do lipnja 2017. intenzivan i multidisciplinaran program za savjetnike i službenike na području zaštite djece pri biskupijama, vjerskim zajednicama, sjemeništima i školama pohađalo je 24 studenata iz 17 zemalja i 4 kontinenta. Uz teorijsko znanje stručnjaka iz gotovo cijeloga svijeta koji su se specijalizirali za zaštitu djece, edukacija je sadržavala i iznošenje iskustava psihoterapeuta u radu sa žrtvama i zlostavljačima te svjedočanstva samih žrtava. Paralelno s predavanjima studenti su sudjelovali i u E-learning programu Safeguarding: Our Commitment. E-learning programme for the prevention of sexual abuse of minors (Zaštita maloljetnika: Naša obveza. Program za prevenciju seksualnog zlostavljanja maloljetnika).

Tema završnog rada polaznice Šijaković bila je Zaštita maloljetnika u školama i institucijama u Republici Hrvatskoj: Što možemo učiniti?, a obuhvaća četiri dijela. U prvom dijelu autorica na temelju zakona RH objašnjava što je to seksualno zlostavljanje maloljetnika te kritički propituje i uspoređuje terminologiju hrvatskih zakona s terminologijom prisutnom u svijetu. U drugom dijelu, na temelju podataka Ministarstva unutarnjih poslova i izvješća Ureda pravobraniteljice za djecu u petogodišnjem razdoblju, prikazuje porast broja prijava seksualnog zlostavljanja djece. Izvješća pokazuju koji se problemi javljaju prilikom prijave zlostavljanja, zapošljavanja djelatnika u odgojno-obrazovnom sustavu te neosjetljivosti pojedinih djelatnika prema žrtvama spolnog zlostavljanja. Treći dio rada govori o sadržajima programa prevencije te na koji su način obrađeni u osnovnim i srednjim školama, a četvrti što učitelji i profesori trebaju znati kako bi uočili znakove seksualnog zlostavljanja, zaštitili te pružili pomoć zlostavljanom djetetu.

Marina Šijaković je rođena 22. srpnja 1980. u Srijemskoj Mitrovici. S obitelji dolazi u Bračevce 1992. godine. Osnovnu školu završava u Drenju, a srednju školu u Đakovu. Nakon završenog studija Teologije u Đakovu (danas KBF u Đakovu) od 2004. godine radi kao vjeroučiteljica u župi Punitovci i Viškovci. Godine 2009. postaje voditeljica Županijskog stručnog vijeća vjeroučitelja osnovnih škola za Đakovačku regiju. U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje te Katehetskim uredom Đakovačko-osječke nadbiskupije provodi i koordinira poslove stručnog usavršavanja vjeroučitelja. U veljači 2014. postaje učitelj mentor. Od 2016. godine živi u Đakovu, a do odlaska na formaciju povremeno je sudjelovala u programima Nadbiskupijskog povjerenstva za pastoral braka i obitelji Đakovačko-osječke nadbiskupije, Bračno-obiteljskih savjetovalištima i Savjetovalištem za žrtve obiteljskog nasilja. Na dodjeli diplome sudjelovala je i Zlata Penić Ivanko savjetnica u Veleposlanstvu Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici. Tiskovni ured/Josip Bošnjaković

divider