U Buli „Lice milosrđa“ papa Franjo je pozvao crkvene zajednice diljem svijeta da se uključe u poseban program koji je nazvao „24 sata za Gospodina“, a odnosi se na vrijeme petka i subote prije 4. korizmene nedjelje, tj. 4. i 5. ožujka 2016. U svojoj Buli Papa piše: „Inicijativa „24 sata za Gospodina“ koja će se slaviti u petak i subotu prije 4. korizmenoga tjedna, bit će uvedena u svim biskupijama. Toliko se ljudi, uključujući i mlade, vraćaju sakramentu pomirenja; kroz to iskustvo ponovo otkrivaju put povratka Gospodinu, živeći trenutak intenzivne molitve i pronalazeći značenje u svojim životima. Još jednom postavimo sakrament Pomirenja u središte na takav način koji će omogućiti ljudima da svojim rukama dodirnu veličinu Božjeg milosrđa“ (MV 17). Prepoznajemo osnovni naglasak: kroz produljenije vrijeme dati prigodu za sakrament pomirenja.

 

Vrijeme predviđeno za program ove inicijative odnosi se na večer petka, 4. ožujka i subotu, 5. ožujka. To se vrijeme može ispuniti različitim molitvenim, meditativnim i liturgijskim sadržajima.

Večer petka 4. ožujka 2016.: večernje ili noćno bdijenje (može se produljiti prema mogućnostima i prilikama pojedinoga mjesta ili zajednice).

Prijedlozi o mogućim sadržajima:

  • uobičajeno se u našim zajednicama moli pobožnost Križnoga puta
  • večernja sv. Misa u petak može se uzeti kao svojevrsni početak inicijative
  • poslije mise neko vrijeme može se ispuniti posebnim bdijenjem. Prema prilikama može se izložiti Presveto i bdijenje ostvariti na način euharistijskoga klanjanja
  • za vrijeme bdijenja, u njegovu animiranju mogu se izmjenjivati različite skupine vjernika (mlađi, stariji, roditelji, mladi, župni suradnici, molitvene skupine, pjevači, ….)
  • kroz čitavo vrijeme ili koliko je to moguće svećenik/svećenici će gledati biti na raspolaganju za osobnu ispovijed.
  • vrijeme trajanja pobožnosti može se ispuniti sljedećim sadržajima:

- čitanjima iz Svetog pisma, osobito onim dijelovima koje Papa posebno ističe u Buli MV
- posebnim tematskim razmatranjima o milosrđu (napose dijelovi Papine Bule, kao i drugi tekstovi njegovih poticajnih misli o kršćanskome milosrđu
- prigodnim ispitom savjesti
- psalmima, pjesmama
- pobožnošću Božjem milosrđu
- pobožnošću Presvetome Srcu
- dijelovima ružarja otajstava Sv. Krunice
- u nekim će zajednicama biti moguće moliti dijelove Časoslova
- drugi molitveni oblici s naglascima koji su svojstveni pojedinim skupinama ili molitvenim zajednicama

Istim se sadržaji mogu nastaviti i tijekom subote.

Ako nije bilo cjelonoćno bdijenje pobožnosti se mogu otvoriti ili jutarnjom Sv. Misom ili nekim oblikom jutarnje molitve.

Dan će se nastaviti gore navedenim sadržajima, s naglaskom na priliku za osobnu ispovijed.

Ako se želi, euharistijski Sakrament može biti izložen. U tom slučaju svi sadržaji moraju voditi računa da je Presveto izloženo.

U pojedino vrijeme mogu se pozvati posebne skupine (npr. mladi, roditelji, … ) te s njima, na način razmatranja proći navještaj milosrđa, značenje sakramenta pomirenja, uključujući i ispit savjesti u pripravi za „uskrsnu“ ispovijed.

Program inicijative može završiti završnim euharistijskim blagoslovom u predvečerje nedjelje, ili, ako je običaj, večernjom Misom ili drugom pobožnošću.

Moguće je plodno iskoristiti sadržaje koji su već objavljeni na internetskoj stranici naše Đakovačko-osječke nadbiskupije.

Na poseban se način mogu/trebaju uključiti redovničke zajednice koje žive i djeluju u nekom gradu ili župi.

Veća središta i gradovi

Inicijativa „24 sata za Gospodina“ na posebno izražajniji način trebala bi se ostvariti u „središnjim“ crkvama nekoga grada ili kraja (dekanata). Zato je potrebno da se župnici – voditelji tih crkava dogovore s drugim svećenicima i susjednim župnicima, odnosno župnicima pojedinih dekanata.

Na poseban način inicijativa se treba ostvariti u oprosnim crkvama i onim crkvama koje je nadbiskup Đuro na poseban način istaknuo u okružnici otvorenja Jubileja milosrđa u našoj Nadbiskupiji.

U svim župama

Prikladno je da se drugi pastoralni sadržaji prilagode, ili, ako je potrebni i smanje, da bi se mogla ostvariti ova Papina inicijativa i poziv.

Vrijedno je da župnici nastoje u vremenu ove inicijative omogućiti produljenije vrijeme za osobnu ispovijed.

Sadržaje inicijative planirati

- dijelom sudjelovanjem u zajedničkim programima (u sklopu programa neke „središnje“ crkve u gradu / dekanatu
- a dijelom u svakoj župi (mogućnost ispovijedi, jedan dio dana posvetiti molitvenim sadržajima i razmatranjima o milosrđu i sakramentu pomirenja)

Nadbiskupski ordinarijat Đakovo

Ivan Ćurić, gen. vikar

divider