OSIJEK (TU) -  Župe grada Osijeka organiziraju zajedničku pripravu odraslih na sakramente krštenja, pričesti i krizme - katekumenat, koji započinje 3. listopada 2017. godine u 19 sati u dvorani Župe sv. Mihaela u osječkoj Tvrđi (Križanićev trg 2). Za kandidate nije potreban nikakav predupis. Na prvi susret treba ponijeti osobne dokumente i tada će se moći upisati. Katekumenat mogu pohađati osobe koje su navršile 18 godina. Svi mlađi kandidati za primanje sakramenata pripremaju se u svojim župama.

divider